Strona główna

System monitorowania obszarów bagiennych należących do Konwencji Ramsarskiej w Polsce z wykorzystaniem danych satelitarnych – POLWET
Okres trwania projektu: 1.07.2015 – 30.06.2017
Instytucja finansująca: Europejska Agencja Kosmiczna
Nr referencyjny: P/ESA/2014/AO/1-7824/POLWET